Skip links

Tindlund Barneskole

Tindlund barneskole

Tilbygg for klasserom og kontorer

Luva prosjekt har ansvar for prosjektering for Park & Anlegg As som totaletreprenør, av bærekonstruksjoner, fundamentering og utvendig VA.

Fakta om prosjektet

Tilbygg

Sarpsborg kommune står som utbygger avtilbygg til Tindlund barneskole. Tilbygget skal benyttes til nye klasserom og kontorplasser til lærere. Det bygges ca 180m2 i 2 etasjer, med tilsvarende høyder som eksisterende skolebygg. Tilbygget er som en forlengelse av det eksisterende skolebygget og det er viktig at etasjene bygges med lik høyde. Taket skal bygges med fordrøyning av takvann, slik at minimal vannmengde slippes ut på det offentlige anlegget.

 

Luva Prosjekt fokus

Grunnforhold og tilpasninger

Luva prosjekt har ansvar for detaljprosjektering av bærekonstruksjoner, fundamentering, utvendig VA for totalentreprenør Park&Anlegg.

Taket bygges med membran og oppkanter, med sluk som slipper gjennom kun en liten mengde vann. På denne måten dannes en fordrøyning av takvennet på taket før vannet kommer ut på det offentlige VA nettet.

Tilbygget skal ha eget separat bæresystem og fundamentering. Grunnforholdene under skolen er dårlige, noe som medfører behov for pelefundamentering. Det eksisterende bygget står også på peler. Det blir benyttet rammede stålrørspeler som fundamentering for tilbygget. Etasjeskiller ble utført av hulldekker på stålsøyler og bjelker, mens tak ble utført av TRP plater på delvis stålbjelker og delvis bærevegger av tre. Avstivningssystemet består av vindkryss i stål. Grunnet mye vinduer og krav om dimensjonering for seismisk belastning ble det behov for stålforsterkninger av trevegger som avstivning.

Prosjektdato

Januar 2021 – 2022

 

Kontraktsum

220 timer

Prosjektleder

Håvard Wold

Fagområder

Prosjektering

Byggherre

Sarpsborg kommune/Park & Anlegg AS