Skip links

Smedens Hage

Smedens Hage

Leilighetsbygg og parkeringskjeller

Luva prosjekt har ansvar for prosjektering av bærekonstruksjoner og fundamentering for Hersleth Entreprenør AS som totalentreprenør.

 

Fakta om prosjektet

Praktiske leiligheter

Kniplefjellet eiendom bygger ut 5 bygg med 30 leiligheter. Det følger med en parkeringsplass i garasjeanlegg med tilknyttet sportsbod. Fra garasjeanlegget blir det HC-løfteplattform opp til tunet. Alle leilighetene går over ett plan og får gode arealeffektive løsninger og praktisk utforming.

Ca 1800m2 med parkeringskjeller ble bygget under 2 av leilighetsbyggene. P-kjelleren følger geometrien til tomten for best mulig utnyttelse av areal. Hele p-kjelleren ble støpt i betong for mest mulig vedlikeholdsfri og robust konstruksjon.

Leilighetsbyggene bygges i trekonstruksjoner med etasjeskiller av hulldekker. Tak ble bygget med takstoler av tre. Leilighetsbyggene er i 2 etasjer med 6 separate leiligheter. Alle leilighetene er på et plan.

Smedens hage har sentral beliggenhet nært Fredrikstad sentrum og rolvsøyhallene, samtidig som det er kort vei til fine tur og rekreasjonsområder i fredrikstadmarka.

 

 

 

Luva Prosjekt fokus

Optimalisering og byggbarhet

Luva prosjekt har ansvar for prosjektering av bærekonstruksjoner i tre og betong, samt fundamentering for Hersleth Entreprenør AS som totalentreprenør.

Etasjeskiller av hulldekker på bærevegger av tre gir høyt belastet trekonstruksjon og mye behov for forsterkninger. I tett samarbeid med utførende kom vi frem til gode byggbare løsninger med optimaliserte dimensjoner. Avstivningen ble utført med stag i treveggene.

Parkeringskjelleren har spesiell geometri med leilighetsbygg over. For å få best mulig utnyttelse av konstruksjonen ble det bygget bjelker i overkant av dekke over p-kjeller. Dette gir en stivere konstruksjon med forsterkninger under bærevegger der det trengs. Søyleplasseringer ble nøye justert i samarbeid med arkitekt, og dimensjon til søyler ble optimalisert for å redusere kostnad og utnytte parkeringsareal best mulig.

De gode grunnforholdene på utsprengt fjell gjorde det mulig med enkle løsninger for fundamentering generelt, med forsterkninger der det var nødvendig.

Prosjektdato

August 2019 – Mars 2020

Kontraktsum

400 timer

Prosjektleder

Håvard Wold

Fagområder

Prosjektering

Byggherre

Kniplefjellet Eiendom/Hersleth Entreprenør AS

1Smedens-Hage-120121s-–-ledig
2-fasade-2