Skip links

Moss Næringspark

Moss Næringspark

Nytt næringsområde i Moss nær E6

Luva Prosjekt har fra februar 2019 vært engasjert til prosjektering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt ansvarlig søker for Park & Anlegg AS og Skolt Næringspark AS som er henholdsvis entreprenør og utbygger for prosjektet.

 

Fakta om prosjektet

Moss Næringspark, Moss

Moss Næringspark er en del av kommunedelplan Moss Østre (næringsaksen), som strekker seg fra E6 ved Mosseporten og østover langs Rv120. Det nye hovedlageret til Europris ble ferdig bygget i 2019 på nabotomten. Moss Næringspark har en ideell beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport.

Tomtene er områderegulert (til arealkrevende virksomhet) og detaljregulering pågår. Totalt vil dette gi et bebyggbart næringsareal på ca. 300 mål.

Moss Næringspark har en ideell beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport.

  • Næringsparken ligger ved E6, og midt mellom Oslo og Svinesund
  • Øst-vest transport kan enten skje via fergen Moss-Horten eller Oslofjordtunnelen ved Drøbak
  • Moss Havn har åpnet sin nye innlandshavn «vegg i vegg» med våre tomter
  • Moss Havn har direkte forbindelse med de største havnene i Norge og Europa
  • Næringsparken ligger midt i et stort marked på mer enn 3 millioner på Østlandet
  • Godt kollektivtilbud til Oslo, Østfoldbyene, Gardermoen og utlandet

 

 

Luva Prosjekt fokus

Høye krav i prosjektering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt overvannshåndtering

I anleggsområdet er det bløte leirmasser med noe kvikkleire og varierende dybder til berg. Den regulerte veitraseen har varierende forutsetninger til fundamentering, alt fra svært bløt kvikkleire til fast fjell. Veitraseen over kvikkleire området blir fundamentert med en kombinasjon av kalkstabilisert grunn og lett masser.

Overvannshåndteringen på næringsområdet har hatt svært høyt fokus på utslipp, forurensning og løsninger. De ulike overvannsløsningen er utarbeidet i tett samarbeide med miljøkonsulenter fra Cowi AS og Moss kommune.

Pågående reguleringsarbeid på næringsområdet har ført til noen utfordringer for arbeidet med søknadsprosessen med tanke på rekkefølgebestemmelsene og dispensasjoner.

Prosjektering av anlegget blir utviklet i tett samarbeid med Skolt Næringspark AS, Moss kommune og Park & Anlegg AS for å oppnå den mest fordelaktige løsningen for næringsområdet.

Prosjektdato

Februar 2019 –

Kontraktsum

2000 timer

Prosjektleder

Lars-Christian Stylo

Fagområder

Prosjektering, Byggesak og kontroll

Byggherre

Skolt Næringspark AS/Park & Anlegg AS

DCIM100MEDIADJI_0495.JPG
DCIM100MEDIADJI_0500.JPG