Skip links

IKEA Sentralvarelager ÅS

IKEA Sentrallager, Vestby

Helhetlig VAO-prosjektering

Luva Prosjekt har siden 2022 vært engasjert som VA-prosjekterende.
Arbeidet tok for seg overvannshåndtering for veier og plasser, prosjektering av vannledninger for brannvann, forbruksvann og øvrige prosjekteringsoppgaver. For Luva Prosjekt var dette det første fullverdige BIM-prosjektet vi har deltatt i, og mange gode erfaringer ble gjort underveis i forbindelse med begrensninger i programvare, og mulighetsrom ved denne type prosjektering uten utskrevne tegninger.

Fakta om prosjektet

IKEA etablerer et nytt sentrallager på Ås i Akershus. Lageret er på 43 000 kvadratmeter og er det største IKEA-lageret i Norge. Det skal betjene IKEA-varehusene i Oslo, Drammen, Vestfold og Telemark.

Det nye sentrallageret til IKEA på Ås er et viktig bidrag til IKEAs mål om å bli en mer bærekraftig virksomhet. Lageret vil bidra til å redusere IKEAs miljøpåvirkning, og det vil også bidra til å skape arbeidsplasser i Ås kommune.

Lageret er designet for å være så effektivt og bærekraftig som mulig. Det har et fordrøyningsmagasin for å håndtere overvann, og det er utstyrt med solceller for å produsere fornybar energi  og benytter fjernvarme som oppvarmingskilde.

 

 

LUVA Prosjekt fokus

Luva prosjekt har bidratt Park & Anlegg med prosjektering av VAO-løsninger for prosjektet. og er bestående av antall km med rør, antall kummer.

Prosjektdato

2022-

Kontraktsum

200 timer

Prosjektleder

Lars-Christian Stylo / Andreas Nicolai Walseng

Fagområder

 Prosjektering VAO

Byggherre

IKEA

bilde 2