Skip links

Sykkelhotell Ås stasjon

Sykkelhotell Ås stasjon


Date: 30. Oct.

Client : Themerella

Nytt sykkelhotell på Ås stasjon

Nytt sykkelhotell på Ås stasjon

Luva prosjekt har ansvar for prosjektering for Park & Anlegg As som totalentreprenør, av bærekonstruksjoner, fundamentering, overvann og uteområde.

Fakta om prosjektet

BaneNOR står som utbygger av nytt sykkelhotell på Ås stasjon. Planleggingen og forprosjekt har kommet frem til et nytt sykkelhotell for 230 sykler, med areal 500m2 under tak. Prosjektet omfatter rivning av eksisterende sykkelparkering og bygging av nytt sykkelhotell. Sykkelhotellet vil gi syklende til toget og sentrum av Ås en trygg og brukervennlig plass å parkere sykkelen. Under tak vil det også være plassert en enkel vedlikeholds stasjon. Sykkelhotellet har 2 deler med delvis tette vegger og en midtdel som kun har tak over. Veggene er av cortenstål-plater med ca. 50% åpen flate perforert i mønster av bokstaver.

 

 

LUVA Prosjekt fokus

Fall og tilpasninger mot eksisterende flater

Luva prosjekt har ansvar for detaljprosjektering av bærekonstruksjoner, fundamentering, overvann og uteområde for totalentreprenør Park & Anlegg.

Sykkelhotellet er fundamentert på forsterket bunnplate av betong, med bæresystem for tak av stål-rammer. Veggplater er festet til bæresøyler og ekstra sekundærstål. Avstivningen er løst ved bruk av stag som kryss mellom søylepunkter. Gulvet måtte løses med fall generelt, mens under veggene må gulvet være horisontalt. Dette medførte behov for detaljert prosjektering av fall-situasjonen og riktig modellering med høyder slik at alle søyler får riktig lengde. Godt samarbeid med utførende på betong og leverandør for stål var nødvendig for å få til mest mulig gjennomførbare løsninger og tilstrekkelig detaljering i prosjekteringen.

Overvann fra tak fordrøyes ved bruk av sedumtak, slik at overvann til kommunalt nett blir mindre enn dagens situasjon. Uteområdet er asfaltert og belagt med stein tilsvarende det eksisterende på stasjonsområde. Arealet som sykkelhotellet skal bygges på har vesentlig fall som skaper utfordringer med tilpasning mot gulv på sykkelhotell som er horisontalt. Dette ble løst i tett samarbeid med BaneNOR for å sikre god fremkommelighet og et estetisk uteområde.

Prosjektdato

November 2020

 

Kontraktsum

160 timer

Prosjektleder

Håvard Wold

Fagområder

Prosjektering

Byggherre

BaneNOR / Park & Anlegg AS

Bilde1