Skip links

Kunstgressbaner på Gressvik og Begby

Ny kunstgressbane for store og små på Begby og Gressvik.

Luva Prosjekt AS bistod Park & Anlegg AS med prosjektering av overvannsløsninger for Gressvik og Begby kunstgressbaner. Prosjekteringen hadde fokus på å håndtere avrenning fra områdene rundt banene, og å minimere risikoen for at gummigranulat fra banene skulle renne ut i naturen.

Fakta om prosjektet

Fredrikstad kommune har engasjert Park & Anlegg AS til å bygge nye kunstgressbaner på Begby og Gressvik. Banene skal sikre fremtidens barn og voksnes muligheter for ballspill på en bane som holder høy standard.

Luva Prosjekt AS bisto Park & Anlegg AS med prosjektering av overvannshåndteringen tilknyttet banene. Luvas løsning er basert på en kombinasjon av ulike elementer for å sikre god overvannshåndtering for områdene.

 

LUVA Prosjekt fokus

Høye krav til kompetanse i prosjekteringen av god overvannshåndtering

Luva Prosjekt hadde fokus på å finne en løsning som ville sikre overvannshåndteringen for området i lang tid fremover. Løsningen er designet for å håndtere store mengder overvann, og den er også robust nok til å tåle ekstremvær.

Prosjektdato

2022

Kontraktsum

60-80 timer

Prosjektleder

Lars-Christian Stylo/Andreas Nicolai Walseng

Fagområder

Prosjektering

Byggherre

Fredrikstad Kommune

Bilde1
bilde 2