Skip links

Holteskogen Næringspark

Holteskogen Næringspark, Sarpsborg

Ny reguleringsplan og opparbeidelse av vei, vann og avløp

Luva Prosjekt har fra januar 2016 vært engasjert som prosjekteringsleder for ny reguleringsplan til Holteskogen Næringsområde. Videre har Luva Prosjekt vært engasjert til prosjektering av vei, vann, overvann og avløp samt ansvarlig søker for opparbeidelse av næringsområdet.

 

Fakta om prosjektet

Holteskogen Næringsområde på Kampenes i Sarpsborg eies av Holteskogen Eiendom AS som har opparbeidet næringstomter med infrastruktur som er lagt ut for salg. Det ca. nn mål store området ligger bare 7 km fra E6, med god eksponering og enkel tilgang fra rv 22.

Bedriften Pretec AS flyttet i 2019 inn i sitt nybygg på den 30 mål store tomt. Lagerseksjoner AS fullførte i 2020 tredje og siste byggetrinn av sitt lageranlegg på området.

Reguleringsplanen for området dekker i tillegg til Holteskogen et næringsområdet som eies av Sarpsborg kommune.

 

Luva Prosjekt fokus

Kompetanse i prosjekteringsledelse og prosjektering av vei, vann og avløp.

Reguleringsprosessen var omfattende med mange fagområder og ble utviklet i tett samarbeid med eiendomsavdelingen til Sarpsborg kommune. Næringsområdet ligger i nært tilknytning til eksisterende anlegg og bestående veier slik at utforming av vei, vann og avløp måtte tilpasses dette.

Prosjektdato

Januar 2016 – Oktober 2019

Kontraktsum

400 timer

Prosjektleder

Kai Martin Lunde/Lars-Christian Stylo

Fagområder

Prosjektledelse, Prosjektering, Byggesak og kontroll

Byggherre

Holteskogen Eiendom AS

DCIM100MEDIADJI_0005.JPG
DCIM100MEDIADJI_0038.JPG