Skip links

Prosjektledelse

Vi styrer prosjektene

I Luva Prosjekt har vi mer enn 30 års erfaring med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse innen bygg og anlegg.

 

Vi bistår gjerne med å planlegge, lede og skaffe ressurser til alle typer prosjekter innen bygg- og anleggsmarkedet. Vår spesialitet er prosjekteringsledelse hvor nødvendig planlegging, prosjektering, BIM, tilbudsinnhenting og myndighetsgodkjenninger blir satt i system og planlagt utført til riktig nivå og rett tid for hver fase i et prosjekt.

Luva Prosjekt

Vi tilbyr våre tjenester til det private og offentlige rådgivermarkedet.

Kontaktinfo

Kai Martin Lunde
Daglig leder – Luva Prosjekt AS
Mobil: 930 30 021
E-post: kai.martin.lunde@luva-prosjekt.no

Lars-Christian Stylo
Senioringeniør
Tlf: 951 86 405
E-post: lars.stylo@luva-prosjekt.no