Skip links

Plassbygd pumpestasjon i Stasjonsbyen

KP415 Stasjonsbyen

plassbygd pumpestasjon i Stasjonsbyen

Luva Prosjekt har fra mai 2020 vært engasjert som rådgivende konsulent for betong- og stålarbeider samt vann- og avløpsanlegg for Sarpsborg kommune som er byggherre for prosjektet.

 

Fakta om prosjektet

KP415 Stasjonsbyen, Skjeberg

 

KP415 er en kombinert overvann- og spillvannspumpestasjon fra 1950-tallet som er en av de største og viktigste pumpestasjonene i Sarpsborg kommune.

Dagens pumpestasjon er i svært dårlig forfatning og må erstattes med en ny og oppgradert pumpestasjon.

 

Luva Prosjekt fokus

Høye krav i prosjektering av betongarbeider og vann- og avløpsanlegg

 

I anleggsområdet er det kun bløte leirmasser med noe kvikkleire. Eksisterende pumpestasjon må være i drift frem til nye pumpestasjon er ferdig etablert. Ny pumpestasjon må etableres høyere enn eksisterende pga. store utfordringer med overvann i området.

Ny overvann- og spillvannspumpestasjon blir spuntet og plasstøpt svært nær eksisterende pumpestasjon, fylkesvei og jernbane. Prosjekteringsarbeidet har vært alt fra planlegging, utarbeidelse av faseplaner, prosjektering av betong, stål, vann- og avløpsanlegg, beskrivelse for anbudsinnhenting til å være engasjert som byggherrens representant for gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektering av anlegget blir utviklet i tett samarbeid med Sarpsborg kommune for å oppnå den mest fordelaktige løsningen for pumpestasjonen.

Prosjektdato

Mai 2020 – 2022

Kontraktsum

1000 timer

Prosjektleder

Lars-Christian Stylo

Fagområder

Prosjektering

Byggherre

Sarpsborg Kommune