Skip links

Skoglundkollen

Skoglundkollen

Boligfelt med rekkehus.

Luva prosjekt har ansvar for detaljprosjektering av betongkonstruksjoner til parkeringskjeller og støttemurer, samt søkerfunksjon for veiprosjektet for totalentreprenør Park&Anlegg AS.

 

Fakta om prosjektet

Nytt familievennlig boligområde i Son

ABC hus er utbygger av boligfelt på Son med rekkehus og tomannsboliger. Boligfeltet er total på 27mål, der det startes utbygging på et felt med areal 16mål og 57 boenheter. Området består av mye bart fjell og vegetasjon, som skråner mot sør-vest. Vårdal Arkitekter har utformet boliger godt tilpasset terrenget og med effektive planløsninger. Parkeringen er plassert i 2 parkeringshus, slik at trafikken i boligfeltet blir minimal, og utnyttelsen av tomten blir best mulig. Det er brukt mye støttemurer for å få benyttet utearealene optimalt.

Park&Anlegg har vært totalentreprenør for vei, grunnarbeid, utomhus og betongkonstruksjoner for parkeringshus og støttemurer. Prosjektet omfatter riving av eksisterende hytter, opparbeidelse av ca 850 vei med vann og avløp opp til kommunal standard. Dette skal tilkobles kommunalt VVA infrastuktur. Boligfeltet skal inneholde 31 nye boenheter, og 2 parkeringskjellere. Prosjektet hadde oppstart høsten-18 og er forventet avsluttet våren 20.

 

Luva Prosjekt fokus

Parkeringskjeller og støttemurer

Luva prosjekt har vært ansvarlig søker for veiprosjektet, samt prosjekterende for konstruksjoner i betong. Dette innebærer detaljprosjektering av 350m med støttemurer og 2 parkeringskjellere i betong med areal 1300m2.

De skrå tomtene og ønske om optimal utnyttelse av arealet medfører utstrakt bruk av støttemurer og parkeringshus under bakken. Parkeringshusene ligger under boliger som belaster taket i p-kjellerene. Sammen med ønske om å utnytte parkeringskjeller best mulig med minst mulig søyler medfører dette komplisert dimensjonering av taket i p-kjellerene.

Prosjektdato

Mai 2018 – August 2019

Kontraktsum

380 timer

Prosjektleder

Håvard Wold

Fagområder

Prosjektering, Byggesak og kontroll

Byggherre

ABC hus/Park & Anlegg AS

DCIM113MEDIADJI_0002.JPG
Kart_Lag-1-Web-cropped_06