Skip links

Motorforum Fredrikstad

Stabburveien 5, tilbygg

Tilbygg til Motorforum i Fredrikstad

Luva prosjekt har ansvar for Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse for konstruksjonssikkerhet av tilbygg til bilforretning i Fredrikstad.

 

Fakta om prosjektet

Ny salgshall til bilforretning

Motorforum står som utbygger av lokaler til bilforretning i Fredrikstad. Butikken vokser og trenger større lokaler, så det ble bygget en utvidelse av dagens salgshall. Utvidelsen er på ca 500m2 i et plan.

Bygget er plassert på Rolsvøy i Fredrikstad, i et område med mange bilforretninger.

Tilbygget har separat bæresystem og fundamentering, men er bygget helt sammen med eksisterende salgshall. Bæresystemet består av stålsøyler og bjelker med stålplater i tak og sandwich-elementer i vegger.

 

 

 

 

Luva Prosjekt fokus

Kontroll av prosjekterende og utførende

 

Luva prosjekt ble engasjert av totalentreprenør Park&Anlegg for å utføre uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet etter plan og bygningsloven. Det ble utført uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av stål og betongkonstruksjoner.

Rambøll og  IPOA delte på ansvarsrett for prosjektering, mens Park&Anlegg og IPOA delte på ansvarsrett for utførelse av konstruksjonssikkerhet. I kontrollarbeidet var det ekstra fokus på at grensesnitt mellom firmaene var ivaretatt.

Det ble ikke avdekket avvik i kontrollen.

Prosjektdato

April 2020 – November 2020

Kontraktsum

30 timer

Prosjektleder

Håvard Wold

Fagområder

Byggesak og kontroll

Byggherre

Motorforum/Park & Anlegg AS