Skip links

Boligfelt Strømnesåsen, Råde

Strømnesåsen

Nytt boligfelt på Strømnesåsen i Råde

Luva Prosjekt har fra januar 2021 vært engasjert som rådgivende konsulent for vei-, vann- og avløpsanlegg for Park & Anlegg som er totalentreprenør for prosjektet.

 

Fakta om prosjektet

Strømnesåsen, Råde

 

Strømnesåsen en et svært stort prosjekt i Råde-målestokk. Det er i praksis snakk om en ny tettstedsdel og innenfor et så stort boligområde vil det være viktig å legge til rette for et variert botilbud for å få en god sosial sammensetning i befolkningen, hvilket det også er lagt rette for i reguleringsplanen.

Det regulerte område ligger i Strømnesåsen 1,5 til 2 kilometer syd for Råde sentrum, Karlshus, et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole. Tomb videregående skole ligger 6 km fra eiendommen. For pendlere ligger også Østfolds største og mest benyttede pendlerstasjon for tog etablert på Karlshus med en reisetid på 1 time til Oslo S.

 

 

Luva Prosjekt fokus

Høye krav i prosjektering av vei og vann- og avløpsanlegg

 

I anleggsområdet er det bløte leirmasser med noe kvikkleire og varierende dybder til berg. Den regulerte veitraseen har varierende forutsetninger til fundamentering, alt fra svært bløt kvikkleire til fast fjell. Veitraseen over kvikkleire området blir fundamentert med en kombinasjon av kalkstabilisert grunn, betong og lett masser.

Prosjektering av anlegget blir utviklet i tett samarbeid med Råde kommune og Park & Anlegg for å oppnå den mest fordelaktige løsningen for boligfeltet.

Prosjektdato

Oktober 2020 –

Kontraktsum

1000 timer

Prosjektleder

Lars-Christian Stylo

Fagområder

Prosjektering

Byggherre

Råde Kommune/Park & Anlegg AS