Skip links

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Kimen Såvarelaboratoriet

Nytt laboratoriet for Kimen Såvarelaboratoriet AS

Luva Prosjekt har fra oktober 2019 til august 2020 vært engasjert som prosjektleder for finne utbygger og løsninger for nytt laboratoriet.

 

Fakta om prosjektet

Kimen Såvarelaboratoriet må ut av dagens lokaler

Kimen Såvarelaboratoriet AS er et frittstående akkreditert såvarelaboratorium som eies av staten ved Landbruks- og Matdepartementet, samt såvareforretningene Felleskjøpet Agri SA og Strand Unikorn AS. Kimen har status som nasjonalt referanselaboratorium med spesiell kompetanse til å gi veiledning i såvarespørsmål og hovedvirksomheten består i å utføre analyser av frø og korn for forvaltningen, såvarebransjen og bønder. Laboratoriet utfører også noen forskningsanalyser.

Kimen Såvarelaboratoriet er samlokalisert med Mattilsynet på Ås. Fordi bygningen skal rives som del av eiendomsutviklingen i Ås sentrum må Både Kimen Såvarelaboratoriet og Mattilsynet ut av nåværende lokaler og over i nye i løpet av mai 2021. Kimen Såvarelaboratoriet eies mer enn 50% av det offentlige og er underlagt lov om offentlig anskaffelser.

Luva Prosjekt har bistått med å finne behovet, løsning og utbygger for nye lokaler til Kimen Såvarelaboratoriet med sine 20 ansatte og behov for 800-900 m2 laboratoriet.

 

 

 

 

Luva Prosjekt fokus

Kompetanse i bygging av laboratorier

 

Bygging av laboratorier krever spesial kompetanse innen ventilasjon og kjøling samt bygningsfysikk. Luva Prosjekt måtte fremlegge dette for interesserte utbygger uten at dette vanskeliggjorde byggeprosjektet vesentlig.

Det var også viktig å få brukergruppen til å søke optimalisering av arbeidsoperasjoner som del av et redusert arealforbruk.

Prosjektdato

Oktober 2019 – August 2020

Kontraktsum

150 timer

Prosjektleder

Kai Martin Lunde

Fagområder

Prosjektledelse

Byggherre

Kimen Såvarelaboratoriet AS