Skip links

Bjørnstad Entreprenørpark

Bjørnstad Entreprenørpark, Sarpsborg

Ny reguleringsplan og nytt administrasjonsbygg

Luva Prosjekt har fra januar 2016 vært engasjert som prosjekteringsleder for ny reguleringsplan til Bjørnstad Entreprenørpar samt til prosjektering av vei, vann, overvann, avløp, grunn og konstruksjoner for nytt administrasjonsbygg til Park & Anlegg.

Fakta om prosjektet

Bjørnstad Entreprenørpark eies av Skolt Eiendom AS som ønsker å utvikle et attraktivt næringsområde for entreprenørvirksomheter. Det ca. 43 mål store området ligger tett inntil E6, mellom Sykehuset Østfold og det etablerte næringsområdet på Grålum.

Leietakere i entreprenørparken er blant annet Bulder AS, Park & Anlegg AS, Rørcompaniet AS og Unicon AS. På nabotomtene, og i umiddelbar nærhet til parken, finner vi virksomheter som Brødrene Dahl, Assemblin, Heidenreich og Betongbygg.

Park & Anlegg AS har lenge hatt planer om å etablere et administrasjonsbygg på området, men dette er ennå ikke realisert.

 

LUVA Prosjekt fokus

Høye krav til kompetanse i prosjekteringsledelse og overvannshåndtering

Næringsområdet ligger lavt i terrenget i et tidligere masseuttak slik at håndtering av overvann i området og avløp krever spesielle tiltak.

Reguleringsprosessen var omfattende med mange interessenter med ulike fokusområder. Med grunnlag i dette er det avsatt bufferområder rundt næringsområdet, vei til Vister er flyttet vest for næringsområdet og eiendommen skal ha en høy utnyttelse med liten andel av rene kontorlokaler.

Prosjektdato

Januar 2016 –

Kontraktsum

600 timer

Prosjektleder

Kai Martin Lunde/ Lars-Christian Stylo

Fagområder

Prosjektledelse, Prosjektering, Byggesak og kontroll

Byggherre

Skolt Eiendom AS/Luva AS

Bilde3
Bilde4