Skip links

Luva Prosjekt nye hjemmesider 4

Share

Rundkjøring og VA-arbeider på Iseveien 

Rørlegging ved Nipa nærmer seg slutten, men det gjenstår fortsatt en del arbeider. Deriblant tilbakefylling og planering av grøfter, avretting og asfaltering av vei og ferdiggjøring av avkjøring til Skjebergsenteret og Coop Extra. Grøften i retning øst måtte utvides med rundt 180 meter. Det resulterte også i  en del mer sprengningsarbeid.

Det var en stor jobb med å etablere en spunt-grop i forbindelse med kryssing av Nipa over Iseveien. Utfordringer var stor i forbindelse med at eksisterende rørledninger ikke var vist på kart. Dette har skapt en del ekstra arbeid, men vi har allikevel klart å holde fremdriften i prosjektet.

Kort oppsummering av prosjektet:

• Bygging av midlertidig omkjørinsgvei på Iseveien gikk som planlagt og omlegging av trafikk gikk som smurt.

• Bygging av rundkjøring og ny vei i øst- vestforbindelsen ut fra rundkjøring går etter planen.

• Plass-støpt mur ved Nybølet borettslag går som planlagt.

• Allt overvann for Statens Vegvesen er nå lagt i bakken og vi er godt i gang med kabelgrøfter.

• Midlertidige gangveier – Her det vært mye håndtering og omlegging underveis, men dette har gått smertefritt for både de myke trafikantene og oss.

• Omlegging av høyspent for Hafslund – Da dette ikke var påtenkt i prosjekteringen av rundkjøringen, ble det en større jobb en først antatt. Dette ble også løst på en forbilledlig måte.

• Bygging av ny gangvei fra Iseveien og inn til innkjøring ved Coop Extra står for tur.

God fremdrift tross store utfordringer

Prosjektet er i rute, vi i anleggsledelsen er kjempestolt over hvor løsningsorienterte alle involverte i prosjektet har vært. Alle har tatt ansvar for sine tildelte oppgaver og løst utfordringene løpende slik at fremdriften har blitt opprettholdt.

De som har vært involvert i prosjektet har gjort en kjempejobb. Selv om det har vært mange utfordringer som ikke har vært prosjektert på forhånd. Arbeidslaget har holdt trykket oppe og vært med på å finne løsninger som har minimert heftelser og utfordringer på en eksemplarisk måte. Ukentlige fremdriftsmøter, god anleggs-ledelse og KPI-tavle har vært et uvurdelig verktøy når mye uforutsett har dukket opp. Spesielt når mye arbeid med folk og maskiner skal utføres på et relativt lite område kan forsinkelse på et sted få store konsekvenser for flere arbeidsoperasjoner. Her har gutta sett hvilke utfordringer som vil komme og løst dette på en smidig måte tidlig i prosessen.

Prosjektet er i rute, vi i anleggsledelsen er kjempestolt over hvor løsningsorienterte alle i arbeidslaget har vært, tross store uforutsette utfordringer!
Jan Inge Nordenhaug – Prosjektleder